Mutfak Görev Tanımları

Mutfak Görev Tanımları

İŞ TANIMI

 

 1. ÖN BİLGİLER

İş tanımı formunun yazıldığı / gözden geçirildiği tarih :

İş tanımını yazan / gözden geçiren :

 

 1. İŞİN KİMLİĞİ

Pozisyon adı : Aşçıbaşı (Executive Chef)

Bağlı olduğu departman : Mutfak bölümü

Bağlı olduğu ilk amirinin pozisyonu : Genel Müdür

Bağlı olduğu diğer yöneticilerin pozisyonu : Genel Müdür

Altındaki elemanların tanımı ve sayısı : Tüm mutfak personeli

Gerektirdiği eğitim seviyesi : bir otel bünyesinde en az iki yıl mesleki tecrübe

III. İŞİN ÖZETİ (Kısaca işin maksadı)

Tüm mutfak personelini koordine etmek ve denetlemek

İşin türü : Teknik

 

IV. POZİSYONUN HEDEFLERİ

 1. Özel faaliyetler öncesinde gerektiğinde çalışanların iş çizelgelerini hazırlamak
 2. Porsiyon dağılımı kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemek
 3. Mutfak kısmının mümkün olduğu kadar iyi ekonomik başarısına katkı
 4. Sunulan ürünleri ve servisi muntazam geliştirerek L’Ambiance Otel’in imajının devamlı yükseltilmesi
 5. L’Ambiance Otel’in hedeflerinin pratik gerçekleşmesine yardım

 

 1. İŞİN SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ

1- Genel sorumluluklar :

 1. Mutfak ve servis elemanları arasında etkin bir kominikasyon sağlamak.
 2. Her faaliyet için gerekli olacak yemekleri hazırlayacak personel miktarını genel müdür ile birlikte müzakere etmek.
 3. c) Mutfağın sistemli çalışmasını sağlamak.
 4. d) Düzen, temizlik ve meslek açılarından doğru ve bağımsız çalışma konusunda personeli eğitmek.
 5. e) Şirket prosedürlerine ve tüm uygulanan yasalara göre gereken mutfak hijyenini yerine getirilmesini sağlamak.
 6. f) Emniyet kuralları ve tedbirlerini uygulanmasını sağlamak.
 7. g) Kullanılan makina, teçhizat ve yardımcı malzemeleri doğru şekilde kullanılması, bakımı ve temizliğinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 8. h) Kullanılan mal ve malzemelerin bakımını yapıp onların doğru depolanması, kalite kontrolünü yapılması ve maliyet açısından bilinçli kullanılması konusunda personeli eğitmek.
 9. L’Ambiance Otel’in tüm departmanları ile her anlamda iyi iş ilişkilerinde bulunmak.

 

2- Münferit görevler

 1. Gereken mizanplasın sağlanması için personelin işbölümünü hazırlamak.
 2. İstenilen ürünlerin (standart) reçetelere göre hazırlanmasını sağlamak.
 3. Değişik faaliyet ve aksiyonların detaylarını bilip ona göre hazırlamak
 4. Mal ve malzeme ihtiyaçlarını zamanında Genel Müdüre bildirmek
 5. Mümkün olduğu kadar çok tasarrufkârlık içinde çalışılması konusunda personeli eğitmek.
 6. Enerji ve yardımcı malzemeleri ekonomik biçimde kullanılmasını sağlamak.
 7. Mutfaktaki teknik arıza ve zararlar hakkında Genel Müdür’e haber vermek.

 

3- Diğerleri :

 1. Özel ve normal dışı durumlar hakkında Genel Müdüre bilgi vermek.
 2. Dışarıya özellikle basın mensuplarına verilecek bilgileri önceden genel müdürlükle görüşmek.
 3. Acil durumlarda (örneğin yangın ve yangın alarmı, kaza, ölüm, baskın, hırsızlık, dolandırıcılık, hastalık, bomba alarmı vs.) nasıl hareket edileceğini çok iyi bilmek ve gerektiğinde ona göre davranmak ve personeli bu konuda eğitmek.
 4. Talimatı verilmiş eğitim faaliyetlerine katılmak.
 5. Dakik olup düzgün ve temiz görünmek

 

4- Bu görevleri kontrol etmek için temel ölçüler nelerdir :

 1. Pastanenin hijyenik olup makinalar, teçhizat ve çalışma aletlerinin faal, temiz ve düzenli olması
 2. Tatlı ve hamur ürünlerinin kalitesi (tat, porsiyon ölçüleri, sıcaklık/soğukluk derecesi, maliyet vs.)

 

5- Görevlerin kontrolü ile ilgili raporlar ve yöntemler (zaman planlaması ile beraber) :

 1. Sorumlu amir ile yıllık performans değerlendirmesi
 2. Aşçıbaşının pastane kontrol turları ve yemek kontrolleri

 

 1. KISIMA İLİŞKİN SORUMLULUKLAR
 2. Müşterek yiyecek içecek faaliyetleri ve projelerine katılmak
 3. Yayınlana ilanları mutlaka okumak
 4. Çağırılan toplantılara katılmak

 

VII. YETKİLER

V.1.-2.’e göre tüm işleri organize edip kontrol etmek

 

VIII. İLİŞKİDE OLAN DİĞER DEPARTMANLAR

Mutfak bölümünün diğer kısımları

 

 1. İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM KONULARI

Pozisyonun beceri eğitimi çek listesine bakın

 

 1. KISIM İLE İLGİLİ VE GENEL EĞİTİM ALANLARI
 2. Mutfağın diğer bölümlerinde çalışma

 

 1. GENEL

Söz konusu görevli kişi, aşçıbaşı ve genel müdürün talimat verdiği başka işleri de yerine getirir ve tesisin gerekli olan her yerinde kısa süre için yardım etmeye daima hazır olur.

 

Bu iş tanımında herhangi bir değişiklik önceden uzlaşarak yapılabilir.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yazılan iş tanımını kabul ediyorum :

İsim : ………………………………………………………..

İmza : ……………………………………… Tarih : …/ … / ……

 

 

 

 

İŞ TANIMI

 

 1. ÖN BİLGİLER

İş tanımı formunun yazıldığı / gözden geçirildiği tarih :

İş tanımını yazan / gözden geçiren :

 

 1. İŞİN KİMLİĞİ

Pozisyon adı : Pastacı

Bağlı olduğu departman : Mutfak bölümü

Bağlı olduğu ilk amirinin pozisyonu : Aşçıbaşı

Bağlı olduğu diğer yöneticilerin pozisyonu : Aşçıbaşı, Genel Müdür

Altındaki elemanların tanımı ve sayısı : Yetenekli bir pastane komisi

Gerektirdiği eğitim seviyesi : bir otel binyesinde en az iki yıl mesleki tecrübe

III. İŞİN ÖZETİ (Kısaca işin maksadı)

Pastacı, pastanede kaliteli tatlı ve hamur ürünleri üretir.

İşin türü : Teknik

 

IV. POZİSYONUN HEDEFLERİ

 1. a) Mutfak kısmının mümkün olduğu kadar iyi ekonomik başarısına katkı
 2. b) Sunulan ürünleri ve servisi muntazam geliştirerek L’Ambiance Otel’in imajının devamlı yükseltilmesi
 3. c) L’Ambiance Otel’in hedeflerinin pratik gerçekleşmesine yardım

 

 1. İŞİN SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ

1- Genel sorumluluklar :

 1. a) Aktüel yemek teklifine göre tüm tatlı ve hamur ürünlerinin mütehassıs üretimini yerine getirmek
 2. b) bağlı olduğu amire, iş yükünü hafifleterek etkili yardım etmek
 3. c) Pastanenin aksilik olmadan çalışmasına yardımcı olmak
 4. d) Düzen, temizlik ve meslek açılarından doğru ve bağımsız çalışmak
 5. e) Şirket prosedürlerine ve tüm uygulanan yasalara göre gereken mutfak hijyenini yerine getirmek
 6. f) Emniyet kuralları ve tedbirlerini uygulamak
 7. g) Kullanılan makina, teçhizat ve yardımcı malzemeleri doğru şekilde kullanıp bakımı ve temizliğini yapmak
 8. h) Kullanılan mal ve malzemelerin bakımını yapıp onları doğru depolamak, kalite kontrolünü yapmak ve maliyet açısından bilinçli kullanmak
 9. L’Ambiance Otel’in tüm departmanları ile her anlamda iyi iş ilişkilerinde bulunmak

 

2- Münferit görevler

 1. Gereken mizanplası sağlamak
 2. İstenilen tatlı ve hamur ürünleri (standart) reçetelerine göre hazırlamak (temizlemek, kesmek, pişirmek)
 3. Değişik faaliyet ve aksiyonların detaylarını bilip ona göre hazırlamak
 4. Mal ve malzeme ihtiyaçlarını zamanında aşçıbaşına bildirmek
 5. Mümkün olduğu kadar çok tasarrufkârlık içinde çalışmak
 6. Enerji ve yardımcı malzemeleri ekonomik biçimde kullanmak
 7. Teknik arıza ve zararlar hakkında amire haber vermek
 8. Çalışma yerini temizlemek
 9. Depolardan mal almak
 10. Envanterlerde yardımcı olmak
 11. Çalışmaya yeni başlayanlara yardımcı olmak
 12. Komi ve amirlerle devamlı iletişimde bulunmak

 

3- Diğerleri :

 1. Özel ve normal dışı durumlar hakkında aşçıbaşına haber vermek
 2. Dışarıya özellikle basın mensuplarına verilecek bilgileri önceden aşçıbaşı veya genel müdürlükle görüşmek
 3. Acil durumlarda (örneğin yangın ve yangın alarmı, kaza, ölüm, baskın, hırsızlık, dolandırıcılık, hastalık, bomba alarmı vs.) nasıl hareket edileceğini çok iyi bilmek ve gerektiğinde ona göre davranmak
 4. Talimatı verilmiş eğitim faaliyetlerine katılmak
 5. Dakik olup düzgün ve temiz görünmek

 

4- Bu görevleri kontrol etmek için temel ölçüler nelerdir :

 1. Pastanenin hijyenik olup makinalar, teçhizat ve çalışma aletlerinin faal, temiz ve düzenli olması
 2. Tatlı ve hamur ürünlerinin kalitesi (tat, porsiyon ölçüleri, sıcaklık/soğukluk derecesi, maliyet vs.)

 

5- Görevlerin kontrolü ile ilgili raporlar ve yöntemler (zaman planlaması ile beraber) :

 1. Sorumlu amir ile yıllık performans değerlendirmesi
 2. Aşçıbaşının pastane kontrol turları ve yemek kontrolleri

 

 1. KISIMA İLİŞKİN SORUMLULUKLAR
 2. Müşterek yiyecek içecek faaliyetleri ve projelerine katılmak
 3. Yayınlana ilanları mutlaka okumak
 4. Çağırılan toplantılara katılmak

 

VII. YETKİLER

V.1.-2.’e göre tüm işleri organize edip kontrol etmek

 

VIII. İLİŞKİDE OLAN DİĞER DEPARTMANLAR

Mutfak bölümünün diğer kısımları

 

 1. İŞ İLE İLGİLİ EĞİTİM KONULARI

Pozisyonun beceri eğitimi çek listesine bakın

 

 1. KISIM İLE İLGİLİ VE GENEL EĞİTİM ALANLARI
 2. Mutfağın diğer bölümlerinde çalışma

 

 1. GENEL

Söz konusu görevli kişi, aşçıbaşı ve genel müdürün talimat verdiği başka işleri de yerine getirir ve tesisin gerekli olan her yerinde kısa süre için yardım etmeye daima hazır olur.

 

Bu iş tanımında herhangi bir değişiklik önceden uzlaşarak yapılabilir.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yazılan iş tanımını kabul ediyorum :

İsim : ………………………………………………………..

İmza : ……………………………………… Tarih : …/ … / ……

Neyiyek.com, Türkiye'de , an itibariyle 20000 Bin Aşkın seçkin restoranla hizmet vermektedir. Yemek Sipariş teslimatında 3. sırada bulunan , Gece, Gündüz, 7/24 yemek.Türkiyenin Her Bölgesine teslimatı yapılmaktadır,


Türkiye'nin, 2. en büyük,  yemek sipariş sitesi Neyiyek.com, Hızlı servis, Kolay kullanım, Mutlu müşteri memnuniyeti ilkelerini benimseyerek yoluna devam ediyor.


Türkiye Yemek Siparişi hizmet alanımızı genişletmek için, var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz, Lütfen oturduğunuz ilçe, veya mahallelerde Neyiyek.com da restoran bulamazsanız bizimle irtibata geçin, en kısa sürede sizin mahallenizde'de hizmet vermek için çalışalım.


Türkiyenin En ücra mahallelerinde bile Neyiyek.com'dan yemek siparişi verebilecek, onlarca restoran bulabilirsiniz.


Neyiyek.com da Köfte,Döner,Etliekmek,Diyet Menüleri,Ünlü Alakart Restoanlardan Yemekler,Tost,Kebap Dahada Fazlası Hepsi Neyiyek.com da Sende Biz Getirelim.


Sizlere Daha iyi Hizmet Etmek İçin Buradayız....

Hemen Yemek Siparişi Ver

Restoran Öner

Ücretsiz Restoran Ekle

Tepkiniz Nedir ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow